فرخ نعمت پور
نوسەر

نوسەر

نوسەر ناوم فەڕۆخ نێعمەتپوورە و لە شاری بانە لە دایک بووم. یەکەمین نووسینەکانم لە بواری چیرۆک بە زمانی فارسی لە تەمەنی ١٥ ساڵیدا بووە لە ژێر کاریگەریی بەرهەمەکانی ڤیکتۆر هوگۆ کە وەک دەستنووس ماون و وەک بەشێک لە یادگاری ژیان و هەوڵی من بۆ بەنووسەربوون لە ئەرشیڤەکانمدا ماون. هەرچەند یەکجار بە تەمەنێکی کەم دەستم بە خوێندنەوەی هوگۆ کرد و بە گوێرەی پێویست لێم هەڵنەگرتەوە. هەمیشە هۆگری توند و تۆڵی خوێندنەوە بووم و لە گەڵیا خەریکی نووسینیش بوومە. لە بیرم دێت هەمیشە دەفتەرچەیەکم لە گیرفاندا بوو و بیر و هەستە کتوپڕییەکانی خۆمم تیا دەنووسینەوە. دواتر بەرەبەرە دەستم دایە نووسینی شیعر و…[ادامه]

نوسەر
خواندم !

دربارە جنایت نیوزیلند و کشتار مسلمانان

کات 25/12/1397 1,294 بازدید

حملە تروریستی بە دو مسجد در نیوزیلند محکوم است، و کشتار دەهها مسلمان بی گمان عملی است در راستای جنایت علیە بشریت. راست افراطی در نیوزیلند با این عمل خود نشان می دهد کە پدیدەای رو بە رشد در جهان معاصر است و نیروهای مترقی و انساندوست باید هر چە زودتر چارەای برای متوقف کردن آن بیاندیشند. بی گمان در جهانی کە بە علت پدیدە جهانی شدن، فرهنگ ها، افکار و گرایشات مختلف هر چە بیشتر در همسایگی همدیگر قرار می گیرند، رشد راست افراطی و پدیدە تروریسم می تواند خطر جدی برای بشر و امنیت آن باشد. انسانیت باید بپاخیزد و در صفوف متحدتر علیە تروریسم، افراط گرایی و راسیسم وارد عمل شود.

در تحلیل علل حملە بە مسلمانان و کشتار بی رحمانە آنان در کشورهائی کە اسلام در آنان دین مسلط نیست، سخنان بسیاری گفتە شدە است. اما شاید در میان این علل، امر اسلام سیاسی بیشتر جلب توجە می کند. واقعیت این است کە اسلام بعنوان یک دین از طرف طیفی از باورمداران بە آن بشدت با امر سیاسی و عمومی پیوند خوردە است، و آنان با تشکیل سازمانها و ارگانهای مختلف در سرتاسر جهان در پی اشاعە دین اسلام و تسلط آن بر تمام جهان در فرم قدرت سیاسی هستند. آنان در این مسیر، از خود سخنان موجود در دین اسلام بهرە می جویند کە دین اسلام را واقعی ترین دین می نامند و از نوید تسلط آن بر جهان کە یک نوید خدائیست می گویند.

این امر بە همراە عدم اعتقاد بیشتر کشورها و جوامع اسلامی بە امر دمکراسی و برابری دین اسلام با دیگر ادیان در کشورهای خود کە بە ایدە تحدید و سرکوب دیگر ادیان و نحلەهای فکری می انجامد، زمینە بدبینی نسبت بە دین اسلام و مسلمانان را در میان مردم فرهنگ های دیگر فراهم آوردە است، چنانچە عملا ما با رشد گرایش راست افراطی با خصوصیت اسلام ستیزی و یا مسلمان ستیزی در این جوامع روبرو بودەایم و هستیم.
در حالیکە مسلمانان در کشورهای دمکراتیک جهان، از جملە در غرب، از امکانات آزادی و دمکراسی درون این کشورها بهرەمنداند و در همە جا می توانند دارای مساجد باشند و مراسم دینی خود را بە جای بیاورند و حتی از مواهب مادی این کشورها برای فعالیت های دینی خود برخوردار باشند، در خود این کشورها بشدت تبعیض و سرکوب نسبت بە دیگر ادیان و نحلەهای فکری دیگر اعمال می شود.

چنین وضعیتی بە بدبینی در میان بخشی از مردم این کشورها نسبت بە مسلمانان دامن زدە چنانکە حضور آنان را تهدیدی برای خود ارزیابی می کنند. عدم پذیرش نرمهای مدرن و دمکراتیک در میان بخش مهمی از مسلمانان، از جملە در مورد آزادی زنان، زمینە را برای یارگیری توسط راست افراطی در این کشورها از میان مردم فراهم ساختە و عملا زمینە را برای کارها و اعمال افراطی و تروریستی بیشتر فراهم آوردەاست.

ضمن محکوم کردن دوبارە جنایت راست افراطی و تروریستها علیە مسلمانان در نیوزیلند، خوب است کە این فاجعە بە سرآغازی تبیدل شود برای خوانش دوبارە دین اسلام و تطبیق آن با الزامات جهان مدرن. دین اسلام و مسلمانان باید در جهت پذیرش برابری دین خود در قبال دیگر ادیان پیش بروند و مبانی آزادی و دمکراسی و سکولاریسم را در کشورها و جوامع خود بپذیرند. چنین امری کمک خواهد کرد بە خشکانیدن بنیانهای راست افراطی در میان جوامع دیگر و نوید زندگی بهتری را خواهد داد.

فرخ نعمت پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *