فرخ نعمت پور
نوسەر

نوسەر

ناوم فەڕۆخ نێعمەتپوورە و لە شاری بانە لە دایک بووم. یەکەمین نووسینەکانم لە بواری چیرۆک بە زمانی فارسی لە تەمەنی ١٥ ساڵیدا بووە لە ژێر کاریگەریی بەرهەمەکانی ڤیکتۆر هوگۆ کە وەک دەستنووس ماون و وەک بەشێک لە یادگاری ژیان و هەوڵی من بۆ بەنووسەربوون لە ئەرشیڤەکانمدا ماون. هەرچەند یەکجار بە تەمەنێکی کەم دەستم بە خوێندنەوەی هوگۆ کرد و بە گوێرەی پێویست لێم هەڵنەگرتەوە. هەمیشە هۆگری توند و تۆڵی خوێندنەوە بووم و لە گەڵیا خەریکی نووسینیش بوومە. لە بیرم دێت هەمیشە دەفتەرچەیەکم لە گیرفاندا بوو و بیر و هەستە کتوپڕییەکانی خۆمم تیا دەنووسینەوە. دواتر بەرەبەرە دەستم دایە نووسینی شیعر و بە…[ادامه]

نوسەر
خواندم !

دسته: فکری و فلسفی

 • فرخ نعمت پور

  سوسیالیسم رفرمیستی

  منظور از سوسیالیسم رفرمیستی (اصلاح طلبانە) یک ایدئولوژی سوسیالیستی است کە معتقد بە تغییر تدریجی جامعە در مقابل تغییر انقلابی آن است، البتە در شرایطی کە یک دمکراسی پارلمانی حضور داشتە باشد. کلمە اصلاح طلبی یا رفرمیسم اینجا بە جای رویزیونیسم بکاربردە می شود. رویزیونیسم در اساس یک خط رفرمیستی خاص بود در درون سوسیال […]

  ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ 0 لێدوان 616 بازدید زۆرتر...
 • فرخ نعمت پور

  قهرمان گرائی، قهرمان گریزی

  جامعە بوضوح قهرمان گریز شدەاست. اگر برای متحقق ساختن مفاهیم مدرن آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی ما در کلیە جوامع احتیاج بە مبارزینی داشتیم کە تجسم قهرمان و قهرمان گرائی بودند (قهرمان بعنوان نمودی برای جوامع  سنتی و گذر از این جوامع بە مدرن)، اما جامعە ما هنوز دست نیافتە بە آن مفاهیم و بە […]

  ۲۰/۰۸/۱۳۹۸ 0 لێدوان 533 بازدید زۆرتر...
 • پول، متضمن ادامە قدرت سیاسی و پشتیبانی تودەای

  پول، متضمن ادامە قدرت سیاسی و پشتیبانی تودەای

  با سقوط شوروی و بلوک شرق، یک واقعیت بخوبی خود را نشان داد، اینکە بدون پول نمی توان وارد یک رقابت جدی شد، آن را بە پیش برد و مهمتر از همە پیروز هم شد. شوروی و بلوک شرق شکست خوردند چونکە در مقایسە با رقیب پول نداشتند. این سیستم چونکە حتی بر اساس نگرش […]

  ۱۶/۰۷/۱۳۹۸ 0 لێدوان 561 بازدید زۆرتر...
 • فرخ نعمت پور

  ضعف دمکراسی

  مقولە دمکراسی از همان زمان یونان باستان مورد نقد قرارگرفت. شاید افلاطون اولین کسی باشد کە بەشیوە جدی و با یک درک نخبە گرایی فلسفی بە نقد آن پرداخت. او معتقد بود کە دمکراسی فرم قدرت مردم است، مردمی کە از کیفیت و آموزش لام برای ادارە جامعە بهرەمند نیستند و بنابراین رای و قدرت […]

  ۱۴/۰۴/۱۳۹۸ 0 لێدوان 572 بازدید زۆرتر...
 • فرخ نعمت پور

  آرمانگرائی و غیرآرمانگرائی

  خصیصە مهمی کە نسل کنونی را با نسل قبل از انقلاب از هم متمایز می کند، آرمانگرائیست. بهتر بگوئیم خصیصەای کە در ابعاد گستردەتر نسل کنونی بشر را با نسل قرن بیستم از هم جدا می کند همین خصلت است. نسلهای قبل می توانستند بە انتخاب ایدەهای بزرگ دست بزنند و در راە آن جانفشانی […]

  ۲۸/۰۲/۱۳۹۸ 0 لێدوان 550 بازدید زۆرتر...
 • در باب فرهنگ رهبر ـ تودە

  در باب فرهنگ رهبر ـ تودە

  انقلاب تاریخا در کشورهائی اتفاق افتادە کە مستعد فرهنگ ‘رهبر ـ تودە’اند، و درست نظامهای دیکتاتوری نیز در جوامعی وجود دارند کە چنین فرهنگی بر آنان حاکم است. حاکمان دیکتاتور، علاوە بر استفادە از نیروی سرکوب و ابزار سخت افزاری برای حفظ قدرت، بشدت حافظ فرهنگ رهبر ـ تودە هم هستند، زیرا کە در عرصە […]

  ۰۸/۰۲/۱۳۹۸ 0 لێدوان 529 بازدید زۆرتر...
 • فرخ نعمت پور

  دربارە جنایت نیوزیلند و کشتار مسلمانان

  حملە تروریستی بە دو مسجد در نیوزیلند محکوم است، و کشتار دەهها مسلمان بی گمان عملی است در راستای جنایت علیە بشریت. راست افراطی در نیوزیلند با این عمل خود نشان می دهد کە پدیدەای رو بە رشد در جهان معاصر است و نیروهای مترقی و انساندوست باید هر چە زودتر چارەای برای متوقف کردن […]

  ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ 0 لێدوان 546 بازدید زۆرتر...
 • رقابت گفتمانها

  رقابت گفتمانها

  اخیرا در میان مقامات غربی در اروپا، نگرانی از شکست لیبرال دمکراسی و تسلط نظامهای اقتدارگرا بر جهان و ارتقای آنها بە جایگاە اول، افزایش یافتە است. آخرین نمونە آن اظهارات مقامات آلمانی است. اما این نگرانی از کجا سرچشمە می گیرد؟ این نگرانی ریشە در چند مسئلە دارد: ـ رشد سرسام آور اقتصاد چین، […]

  ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ 0 لێدوان 535 بازدید زۆرتر...