فرخ نعمت پور
نوسەر

نوسەر

ناوم فەڕۆخ نێعمەتپوورە و لە شاری بانە لە دایک بووم. یەکەمین نووسینەکانم لە بواری چیرۆک بە زمانی فارسی لە تەمەنی ١٥ ساڵیدا بووە لە ژێر کاریگەریی بەرهەمەکانی ڤیکتۆر هوگۆ کە وەک دەستنووس ماون و وەک بەشێک لە یادگاری ژیان و هەوڵی من بۆ بەنووسەربوون لە ئەرشیڤەکانمدا ماون. هەرچەند یەکجار بە تەمەنێکی کەم دەستم بە خوێندنەوەی هوگۆ کرد و بە گوێرەی پێویست لێم هەڵنەگرتەوە. هەمیشە هۆگری توند و تۆڵی خوێندنەوە بووم و لە گەڵیا خەریکی نووسینیش بوومە. لە بیرم دێت هەمیشە دەفتەرچەیەکم لە گیرفاندا بوو و بیر و هەستە کتوپڕییەکانی خۆمم تیا دەنووسینەوە. دواتر بەرەبەرە دەستم دایە نووسینی شیعر و بە…[ادامه]

نوسەر
خواندم !

دسته: فکری و فلسفی

 • فرخ نعمت پور

  پوپولیسم و انقلاب

  مدتیست کە در میان نیروهای اصلاح طلب و نیز تکنوکراتها و نخبگان دانشگاهی در ایران بحث بازگشت پوپولیسم در فضای سیاسی ایران مطرح است. البتە این بازگشت نە در معنای اینکە هم اکنون این پوپولیسم در جامعە وجود ندارد. نە، منظور بازگشت پوپولیسم بە قدرت و تسخیر ارگان دولت، بمانند دوران احمدی نژاد است. دلواپسان […]

 • بازگشت آب در توجیە استبداد شرقی

  بازگشت آب در توجیە استبداد شرقی

  در نظریە “استبداد شرقی”، ادارە سیستم آب و آبیاری توسط دولت جایگاە ویژەای دارد. در این تئوری کە با آن بنیانهای مادی دسپوتیسم شرقی تبیین می شود، بعلت کمی آب و نقش آن در تولید (در زمانهای قدیم تولید از طریق کشاورزی و نقش اساسی ای کە این فرم تولیدی داشت)، دولت نقش ویژەای در […]

 • فرخ نعمت پور

  فوتبالیست، مهاجر و مزدور

  یک فوتبالیست می تواند هنگامیکە توسط یک تیم دیگر خریدە می شود، بە همان اندازە در بازی و مسابقات در پیش رو تلاش و اصرار برای پیروزی بخرج دهد هنگامیکە برای تیم قبلی بازی می کرد، و شاید حتی علیە تیم قبلی خود هم. برای یک چنین فوتبالیستی نە خود تیم، بلکە بیشتر خود نفس […]

 • فرخ نعمت پور

  آنهائی کە دانستند و آنهائی کە ندانستند

  آنهائی کە در ۵٧ چیزکی شدند، دانستند سالهای ۵٨، ۵٩، ۶٧، و ٨٨ را،… آن سالهای لعنتی حوادث دهشتبار را. و آنانی کە چیزکی نشدند در ۵٧، تنها در مورد سالهای ٢٠ تا ٣٢، ۵٠ و نیز کمی در مورد سالهای تاریخ میلادی دانستند، سال ١٩١٧ را می گویم. آنان هیچگاە ندانستند آن سالهائی را […]

 • فرخ نعمت پور

  آزادی، مسئولیت و خوشبختی

  داستایفسکی نوشت کە اگر خدا وجود نداشتە باشد در غیابش همە چیز مجاز می شود. اگزیستانسیالیستها (وجودگرایان) نیز گفتند کە در حقیقت در بیرون از وجود آدمی هیچ تکیەگاهی پیدا نمی شود و بە همین جهت انسان در حقیقت موجودی تنهاست، و ضمن تاکید بر اینکە در غیاب خدا همە چیز در واقع مجاز می […]

 • کوبانی در تلاطم سیاستهای گوناگون

  کوبانی در تلاطم سیاستهای گوناگون

  مدخلی بە بحث فاجعەای کە امروز بر سر کوبانی آمدە است، دل هر انسان آزادە و شرافتمندی را بە درد می آورد. کیست کە از کشتار انسانهای بیگناە و راندن آنان از خانە و کاشانەاشان متاثر نشود، و بر بالین اجساد مثلە شدە کودکان نگرید؟ مگر فاشیستها و نیروهای امثال داعش کە ایدئولوژی و پیروزی […]

 • فرخ نعمت پور

  ناتو و دبیرکل جدید

  “ینس استولتنبرگ” از حزب کارگر نروژ کە یک حزب سوسیال دمکرات می باشد، بە عنوان دبیرکل ناتو شروع بە کار کرد و روز اول اکتبر اولین دیدار رسانەای خودش را در مقام دبیرکلی این سازمان نظامی در بروکسل انجام داد. آنچە وی در این حضور رسانەای رویش تاکید کرد، عبارت بودند از سە محور: ـ […]

 • فرخ نعمت پور

  بربریت داعشی

  تصور جهانی بدون جنگ ظاهرا غیر ممکن است. رمان تاریخ جهان را کە ورق می زنیم، یکی از حوادثی کە پایە ثابت داستان روائی اش را تشکیل می دهد جنگ و کشتار آدمیان توسط همدیگر می باشد، و همین تاریخ قرن بیستم با دو جنگ جهانی اول و دوم کە در آن صد میلیون انسان […]

 • فرخ نعمت پور

  وضعیت کردستان و مردمان آن

  مناطق کردنشین در ایران (از لحاظ جغرافیائی پیوستە)، بر اساس طرح تقسیم بندی استانی، بر استانهای مختلفی تقسیم شدە است، کە از جملە می توان بە استان آذربایجان غربی، کرمانشاهان و خود استان کردستان اشارە نمود، کە البتە در این تقسیم بندی تنها استان کردستان است کە بە نام کردستان خواندە می شود و بقیە […]

 • شاید چنین باشد!

  شاید چنین باشد!

  با نزدیک شدن ادبیات بە فکر و فلسفە ، بویژە نزدیکی بیش از پیش رمان و داستان کوتاە بە فلسفە و داشتن یک منظر و نگاە سوبژکتیڤی، دیگر خوانش پدیدەهای بیرونی و درونی از خلال یک فیلتر درونی و فکری انجام می شود.

 • در باب هنر شرقی

  در باب هنر شرقی

  در باب هنر شرقی هگل در بحث خود از هنر میگوید:  “بر طبق مفهوم اساسی زیبائی، هر اثر هنری دو بخش دارد که‌ عبارتند از: الف) محتوای روحی یا معنی. ب) کالبد مادی یا صورت” 1 صفحه‌ 629 وی سپس در توضیح این دو مفهوم میگوید:  “زیبائی، درخشش مطلق از خلال واسطه‌ حسی است. مطلقی […]

 • بازخوانی جمهوری کردستان

  بازخوانی جمهوری کردستان

  بازخوانی جمهوری کردستان دوم بهمن، پنجاه‌ و نه‌ سال از جمهوری کردستان ایران در شهر مهاباد گذشت. اگر چه‌ عمر این جمهوری بیش از یازده‌ ماه نبود، اما یکی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر کردستان ایران و نیز دومین تجربه‌ حکمرانی محلی کردها در قرن بیستم میباشد، و بنابراین دارای بعد ویژه‌ تاریخی، سیاسی، و […]